Công Ty Gia Huy

Hãng sản xuất :    GST
Kết nối     :• RS232
Tính năng khác:     Communication Card
Bo giao tiếp cổng USB và RS232 của GST200, để lập trình bằng máy vi tính và kết nối với TT giám sát đồ hoạ (GMC)